Мариинский районный центр координации и развития образования

 

РМЦКРО

 

        У 2020-2021 навчальному році продовжено роботу з педагогічними кадрами по здійсненню заходів з реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток особистісно-орієнтованої освіти шляхом формування інноваційного освітнього середовища, підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу».

 

     Пріоритетні напрями діяльності методичної служби відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних та позашкільних установ у 2020-2021 навчальному році:

 

-        підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників шляхом модернізації  організаційних форм та змісту науково-методичної роботи;

-        забезпечення реалізації змісту та завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та «Впевнений старт»;

-       забезпечення реалізації Концепції Нової української школи;

           -        здійснення психологічного та науково-методичного супроводу допрофільної

             підготовки  та профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

-        формування районної системи моніторингу якості освіти, продовження роботи з підготовки випускників навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-        удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення і підтримки творчо працюючих учителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

-        створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору;

-        науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;

-        організація ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад;

-        формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.